Afgelopen dinsdag, 28 januari 2014, promoveerde cultureel theoloog Frank Bosman aan Tilburg University, op een proefschrift over de Duitse kunstenaar/theoloog Hugo Ball, waarin hij stelt dat diens boek ‘Byzantinisches Christentum’ (1923) geen mislukt theologisch traktaat is, maar eerder een cultuur-maatschappijkritiek waarbij Ball een manier vond als ex-dadaïst om toch dichter bij God te komen. God te spreken, als het ware, via zijn eigen klankgedichten. Onbewust. Bosman: ‘Dada-klankgedichten zijn gestolde God-spraak’.

Bron: Lees het hele interview op Tilburgers.nl.

Advertenties