De tijd dat serieuze wetenschappers hun neus op haalden voor de combinatie film en theologie ligt gelukkig ver achter ons. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw verschijnen op geregelde tijden nieuwe boeken over artistieke en commerciële films en hun relevantie voor theologie, geloof en cultuur. Net verschenen is dit boek Screen Jesus van de Australische theoloog M., tevens voormalig president van signis, de aan het Vaticaan gelieerde World Association for Communication.

Van zo’n man verwacht je een stevig boek over de figuur van Jezus op het witte doek, voorzien van een krachtige en verrassende theologische reflectie. M. weet echter  de verwachtingen niet na te komen. Behalve enkele kleine (en obligate) paragraafjes over de verschillende verschijningstypen van Jezus in de film – verlosser, redder, bevrijder, priester, profeet en koning – is Screen Jesus niet veel meer dan een encyclopedisch overzicht van Jezusfilms.

Erg handig om iets na te zoeken, maar voor de meer belezen filmtheoloog is niets nieuws onder de zon te vinden. M. is meer bezig met het beschrijven van de filmscènes dan met een theologische visie op de film.

De filmkeuze van M. is omvangrijk – hij beschrijft letterlijk honderden films – en vaak genoeg is deze keuze verfrissend. Behalve de verplichte nummers uit de filmcanon – King of Kings, Jesus Christ Superstar, The Last Temptation en The Passion of the Christ – kiest M. ook voor enkele films  uit Iran en India, die een verrassend nieuw perspectief openen. Helemaal interessant zijn wat M. noemt ‘the bizarre’. Het gaat dan om – vaak spottende – films en filmpjes over Jezus vanuit de afgelopen twee decennia. Helaas komt M. hier ook weer niet verder dan het geven van een synopsis. Wie bijvoorbeeld bij de figuur van Jezus in de Amerikaanse serie Southpark geen theologische gedachten weet te vormen, is niet in zijn missie geslaagd.

P. Malone, Screen Jesus: Portrayals of Christ in Television and Film, London etc., Scarecrow Press, 2012; 348 blz., $ 55.–, isbn 9780810883895.

Bron: Deze recensie is verschenen in Tijdschrift voor Theologie, nr. 4 (2013), pp. 411-12.

Advertenties