Southpark stat bekend om zijn maatschappij satire. In Sexual Healing maken zij de Westerse hypocriete ten opzichte van overspel belachelijk: moreel zondig is alleen hij die betrapt wordt. En de oorzaak van immoreel gedrag ligt vooral buiten het eigen geweten. Maar: ‘wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft haar al genomen’.

De titel van Sexual Healing is een rechtstreekse verwijzing naar het gelijknamige nummer van Marvin Gaye (1982). In deze episode van Southpark komt een Amerikaanse overheidscommissie (bijna louter bestaande uit mannen) tot de conclusie dat er een ‘epidemie van seksverslaving’ is uitgebroken. Makers Parker en Stone voeren een hele rij van celebrities op die de laatste tijd op ontrouw zijn betrapt: onder andere golfer Tiger Woods, ex-president Bill Clinton, talkshow host David Letterman en acteur Charlie Sheen. Deze mannen moeten in therapie om van hun seksverslaving te genezen.

Seksverslaafd

Ook de vierdeklassers Kyle en Butters moeten in sekstherapie, want ook zij zijn seksverslaafd. De overheidscommissie heeft bepaald dat op alle lagere scholen speciale testen moeten worden afgenomen. De kinderen krijgen een foto van een vrouw met gespreide benen te zien. Dan moeten ze de vraag beantwoorden of ze de kleur van haar handschoen nog weten. Alleen Kyle en Butters komen ervoor uit dat ze dat niet meer weten. Dus zijn ze seksverslaafd.

‘Bolderkar-affaire’

Deze manier van ‘bewijs zoeken’ lijkt sterk op de zogenaamde ‘Bolderkar-affaire’ uit 1988. Hulpverleners meenden met behulp van poppen te hebben vastgesteld dat een tiental kinderen van een Vlaardings kinderdagverblijf werd misbruikt. De poppen hadden allemaal sterk vergrootte geslachtsdelen. Naderhand bleek dat ze zich hadden vergist. De aangerichte schade was echter niet meer te herstellen.

Hypocrisie

In Southpark begint dan de domheid definitief over te slaan in hypocrisie. De onderzoekers vragen zich af waarom het vooral stinkend rijke mannen zijn die zich overgeven aan overspel. Ze hebben toch immers allen een schitterende vrouw. “En wat is er met de liefde gebeurd?” lispelt een mannetje vals. Ook bij de sekstherapie van Butters en Kyle gaat het er schofterig aan toe. De mannen leren niet hun gedrag te beheersen, maar vooral om ‘niet gepakt te worden’.

Virus

Gelukkig voor het mannelijk ego ‘vinden’ de onderzoekers de oorzaak van de verslaving. Die ligt wederom niet in het ego, maar aan een buitenaards virus dat door een in Independence Hall levende alien wordt verspreid. Geheel in Amerikaans-militaristische stijl wordt het gebouw bestormd. Op dat moment houdt een van de mannelijke militaire de collectieve pose niet meer vol. Hij barst uit: laten we eerlijk zijn, ieder van ons zou toch ook met zoveel mogelijke vrouwen seks hebben als we de kans zouden hebben. Waarom verwijten we de celebraties wat we zelf ook zouden doen?” Deze morel oprisping wordt direct getackeld: de man wordt geëxecuteerd.

Idyle

De idylle moet tegen elke prijs in stand gehouden worden. De collectieve name ‘n’ shame moet blijven dienen als morele uitlaatklep én als verdoezeling van de eigen menselijke neigingen en behoeften. ‘Wij zijn niet als zij, bovendien zijn zij ziek’, zo iets dus.

Loeren

Stone en Parker laten de mannen uit de episode voortdurend naar willekeurige vrouwen loeren: de ogen flitsen even snel op en neer, vooral als ze het over overspel van de ‘anderen’ hebben. Het doet sterk denken aan een bepaalde Bijbelpassage. In de Mozaïsche wetgeving moest een overspel plegen worden gestraft door steniging (Lev. 20,10). Het criterium is dan de (amorele) handeling.

‘In je hart’

In Matteüs 5,28 zegt Jezus echter: “Ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.” Hier wordt niet (alleen) de handeling geproblematiseerd, maar ook vooral de intentie. De celebrities worden gestraft in SouthPark omdat ze gepakt zijn, maar feitelijke moeten alle mannen in de episode zichzelf net zo hard aanpakken. Zij kijken immers ook naar alle vrouwen in hun buurt. En als ze in dezelfde machtige positie als de rijke voorbeelden zouden worden geplaatst, blijft er van hun morele verontwaardiging niet veel meer over.

Moraal

Moraal van het verhaal. Mannen zijn beesten, maar heb dan tenminste het fatsoen om dat voor jezelf toe te geven. En handel er dan naar: niet wijzen naar de splinter in andermans oog, maar zoek de balk in je eigen oog.

Bron: Dit artikel is gepubliceerd op mediareligiecultuur.nl.