(English version) Het spel The Return to Castle Wolfenstein (2001) van id Software, Gray Matter Interactive, Nerve Software en Activision is een bloedstollend (en erg bloederig) ‘first-person-shooter’. Behalve dat het kwalitatief een uitstekend spel is, is het verhaal element niet alleen creatief gevonden, maar ook nog eens doorspekt met occulte en esoterisch elementen. Leuk gevonden of is er meer aan de hand?

The Return to Castle Wolfenstein is een remake van een van de allereerste ‘first-person shooter’, Wolfenstein 3D. Het spel is gebaseerd op kasteel Wewelsburg, een 17de eeuws kasteel dat onder leiding van Reischführer SS Heinrich Himmler werd bezet en gebruikt zou zijn voor occulte rituelen en praktijken. Commando B.J. Blazkowicz (afbeelding) wordt door het Engelse leger weggestuurd naar Duitsland om geruchten te controleren rond een van Himmlers persoonlijke projecten, de zogenaamde SS Paranormale Divisie. Tijdens zijn tochten komt de held behalve ‘normale’ Duitse soldaten ook nog uit de doden opgewekte lijken, sensuele SS-vrouwen en uiteindelijk een incarnatie van een duistere, Duiste warlord.

Esoterisch elementen

De suspense in het spel is geweldig: een combinatie tussen een overlevingsspel (achter elke hoek zit iemand die jou vermoorden wil) en een esoterische thriller. Hoewel de hele game voorgestouwd zit met occult-esoterische elementen, neem ik bij wijze van voorbeeld een aantal elementen uit het spel. Vervolgens probeer ik dit element in zijn historisch context te zetten. Veel van de verzinsels van de programmeurs van Wolfenstein blijken niet uit de lucht gegrepen.

Helene Blavatsky

In het spel is een grote bijrol weggelegd voor een vrouwelijk karakter met de naam ‘Helena Blavatsky’. Zij draagt de rang van SS Oberführer, een bestaande functie, alleen in werkelijkheid nooit aan een vrouw gegeven. Vrouwen hoorden thuis voor het gezin te zorgen, aldus de Nazi-ideologie (en dáárin waren ze niet de enigen). Blavatsky staat aan het hoofd van Himmlers SS Paranormale Divisie (zie later hierover meer).

In het begin van het spel komt zij alleen voor als afzender of ontvanger van ambtsberichten binnen de SS-legerleiding (boven). Aan het einde van het spel is het Blavatsky die de Duitse warlord Heinrich I uit zijn dodenslaap weet op te wekken. Vervolgens komt zij door haar net opgewekte koning gruwelijk om het leven, zoals onze held Blazkowicz even daarna dat zal doen met Heinrich zelf 9zie later hierover meer). Als Blavatsky het spel in persoon betreedt, ziet ze er uit als een 20e eeuwse kruising tussen een heks, een SM-meesteres en een heidense priesteres (links).

De overeenkomst in naam tussen deze game-priesteres en een historische vrouw is te groot om toevallig te kunnen zijn. Helena Blavatsky (1831 – 1891, zie foto)) is oprichter van het Theosofisch Genootschap, dat tot de dag van vandaag bestaat. Zij systematiseerde de Theosofie tot een echt filsofisch-religieus systeem. Theosofie is een verzameling van ideeën die gemeenschappelijk hebben dat alle religies pogingen zijn om ‘het goddelijke’ te bereiken. Theosofie is sterk ontwikkeld door de inspanningen van de christelijke esotericus Jakob Boehme (1575-1624). Theosofen traceren hun ideeën terug naar antieke beschavingen zoals bijvoorbeeld India en het Klassieke Griekenland, waar bijvoorbeeld Plato (427-347 BC) en Plotinus (204-270) als belangrijke voorvaderen worden beschouwd. Wat heeft Blavatsky en haar Theosofie nu met Hitler te maken? Veel en weinig tegelijk.

Electriciteit, raszuiverheid en Ariosofie

Eerste even terug naar Wolfenstein. In het tweede gedeelte van het spel ontdekt Blazkowicz dat de Nazi’s een soort ‘Übersoldaten’ aan het maken zijn: half mens, half machine en tot leven gewekt door electriciteit (foto). Dat laatste is nu even van belang. Electriciteit is natuurlijk eerder gebruikt als levenselixer (Frankenstein van Shelley is de bekendste), maar voor dit artikel is het interessanter om naar een ander boek te kijken met de onmogelijke titel “Theozoologie of de Wetenschap van de Sodom-apen en de Goddelijke Electron” van de Duitse auteur Lanz von Liebenfels (1874 – 1954).

In het Duitsland (Berlijn) en Oostenrijk (Wenen) van eind 19e en begin 20e eeuw was veel aan de hand. Politiek gezien waren er bijvoorbeeld de omwentelingen van de Val van de Donau-monarchie (scheiding Oostenrijk en Hongarije) en later de Eerste Wereldoorlog. Maatschappelijke processen als urbanisatie (verstedelijking), industralisatie en pluriformiteit zorgden ook voor spanningen.

In deze politiek en sociale chaos liepen een groot aantal figuren rond die wanhopig probeerden enige houvast te vinden in de snel veranderende wereld. De meesten zijn onschuldig (vaak wel tragisch), enkelen zijn dat niet. Enkele auteurs in Weense en Berlijnse kringen combineren theosofie met eigen interpretaties van de Germaanse mythologie (bijvoorbeeld de ‘Edda’) en Romantische motieven als bijvoorbeeld de Tempeliers als geheim-esoterische organisatie.

De twee bekendste zijn Lanz von Liebenfels (1874 – 1954) en Guido von List (1848 – 1919). Von Liebenfels beschreef in zijn “Theozoologie” zijn theorie dat ”Ariërs’ geboren zijn uit seksuele gemeenschap tussen interstellaire goden en electriciteit. ‘Untermenschen’ zijn het resultaat van de paring tussen apen en inferieure mensenrassen. Hij propageerde daarom de massa-castratie van ”aapachtige mensen’. Later verving hij de de termen ‘Theozoologie’ and ‘Ario-Christendom’ door term ‘Ariosofie’. Tevens is hij de oprichter van de Orde van de Nieuwe Tempeliers (1915) compleet met een eigen liturgie en hiërarchie. Heinrich Himmler zou zich later hierdoor erg aangesproken voelen.

Guido von List (1848 – 1919) is een andere denker in deze richting. Hij is de uitvinder van het Armanisme (ras der Ariërs) en het Wotanisme (naar de Noorse godheid ‘Wotan’ of -bekender – ‘Wodan’). Ook hij mixt zijn eigen interpretatie van de Germaanse mythologiemet esoterische en theosofische elementen.

Wewelsburg, Wiligut en Heinrich Himmler

Een aantal hoge partijfunctionarissen in het Nazi-regime bekenden zoch tot een soort ariosofie-achtige filosofie met behoorlijke occult-religieuze tendenzen. Hoewel het regime op geen enkele wijze een religie of religiositeit heeft bevorderd (behalve wellicht het Duits protestantisme, maar dat was meer uit praktische overwegingen), was één van de machtigste mannen van die tijd een zelfbenoemde Nazi-occultist: SS-Reichsführer Heinrich Himmler.

Onder de invloed van een ariosofisch geïnspireerde goeroe, Karl Wiligut, liet Himmler het oude kasteel van Wewelburg restaureren. Dit kasteel is ook het belangrijkste decor voor het spel Wolfenstein. Himmler liet het kasteel inrichten als een occult-spiritueel Nazi-centrum. Hij had grote plannen met zijn SS-ers: als zuivere Ariërs waren zij de spirituele erfgenamen van de pre-christelijke, Germaanse natuurreligie. Deze religie moest worden hersteld met Himmler als nieuwe hogepriester.

Himmler zette persoonlijk een aantal expedities op poten om bewijzen te vinden van de Arische suprematie en de Germaanse oerreligie, en om religieuze objecten te traceren als bijvoorbeeld de Graal. Twee Indiana Jones-films spelen hierop in: The Raiders of the Lost Ark (Ark van het Verbond, links) en The Last Crusade (de Graal, rechts).

Heinrich I

Hoewel Himmler door zijn ondergeschikten en zelfs door Hitler zelf niet zo serieus genomen werd, nam hij zichzelf bloedserieus. Letterlijk: de door Wiligut ontworpen Totenkopfring (foto) werd gedragen door die SS-ers die belast waren met de bewaking van concentratiekampen en de uitvoering van de Holocaust. Himmler zag zichzelf als de reïncarnatie van een Duitse prins, Heinrich I, bijgenaamd ‘de Vogelaar’ (876 – 936, foto rechts). Deze ‘vogelaar’ verenigde voor het eerst in de geschiedenis de Duitse stammen (zij het voor korte tijd), een idee dat Himmler erg aanstond. Hij wilde alle Arische volkeren verenigen tot een superras, en zijn SS-ers waren de voorhoede.

In Wolfenstein is Heinrich I (foto links) in 936 ingesloten door een vloek van een goede magiër. Voorgesteld als de reïncarnatie van het Kwade ligt hij te wachten om opgewekt te worden, wat uiteindelijk gebeurt. Blavatsky wekt Heinrich op om vervolgens door hem verscheurd te worden. Het spel eindigt als de held Blazkowicz op zijn beurt de kwade Heinrich verslaat.

Neo-hitlerisme

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog konden veel mensen niet begrijpen waarom het Hitler gelukt was Europa zo gruwelijk op zijn kop te zetten. Velen geloofden dan ook dat Hitler niet echt gestorven was in zijn bunker onder de Berlijnse grond. Er kwamen boeken op de markt, pseudo-wetenschappelijk van aard, die stelden dat Hitler niet dood was, maar leefde. Drie voorbeelden:

Savitri Devi (1905 – 1982) koppelde Hitlers Arische ideologie aan de oude (voor-Britse) hindoe-meesters. Dde swastika symboliseert de Arische eenheid tussen Hindoes en germanen. Devi integreerde het nazisme in het grotere, cyclische raam van de Hindoe-geschiedenis. Zij noemde Hitler een beedlmerk van Vishnu (Kalki)

Miguel Serrano (1917) was een Chileens diplomaat en auteur van The Golden Ribbon: Esoteric Hitlerism en Hitler: the Last Avatar. Hitler zou niet dood zijn, maar in ‘Shambhala’, onder de Noordpool leven waar hij in contact zou staan met de Hyperboreaanse goden (inclusief UFO’s). Serrano beschrijft de Tweede Wereldoorlog als een strijd tussen de krachten van het goede (Vril-gezelschap) versus de krachten van de duisternis (joden).

De bekendste is de bestseller van Trevor Ravenscroft, The Spaer of Destiny (1973). De complete titel is TSoD, the Occult Power Behind the Spear Which Pierced the Side of Christ. De legendarische speer waarmee Jezus op het kruis zou zijn doorstoken en die in bezit gekomen zou zijn van een Romein met de naam Longius, zou de bezitter bovenmenselijke krachten geven. Onder andere Alexander de Grote, Karel de Grote en Hitler zouden hem in bezit hebben gehad.

In zekere zin is The Return to Castle Wolfenstein ook een vorm van neo-hitlerisme, alleen dan zonder welke vorm van eerbied of verering voor Hitler en de Nazi’s.

Bron: Deze recensie is geplaatst op Dossier X.nl.